Wybór wydarzenia

  • WYSTAWA CZASOWA

    „W sporcie siła. Historia klubu sportowego GEDANIA"

  • WYSTAWA GŁÓWNA

    Zwiedzanie Wystawy głównej

  • WYSTAWA GŁÓWNA + CZASOWA

    Zwiedzanie Wystawy głównej oraz Wystawy czasowej „W sporcie siła. Historia klubu sportowego GEDANIA"